MANIFESTO set of new rules

Manifesto הוא גילוי דעת או הצהרה פומבית, המתאר, עקרונות וערכים.

עבורי Manifesto הוא יצירת אמרה וביטוי עצמי !

היצירה נולדה מתוך רצון ליצור סטים של מוסכמות חדשות המבטאות תעוזה וחתימה של הצהרת נשיות שמאפיינות כל אחת מאתנו.

כתבי את הצהרת נשיות שלך...

MANIFESTO זהו מותג המורכב מפרטי קפסולה דומיננטיים אופנתיים מוזהבים וייחודיים המכילים מנעד עשיר

של עגילים טבעות צמידים תיקים המשתלבים יחדיו או לחוד.